FLASHOKEY üYELİK SöZLEŞMESİ
 

 1. Sözleşmenin onaylanması

  Flashokey üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurmanız ve Flashokey üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. üye olduktan sonra sözleşmeyi kabul etmiş sayılırsınız.

   
 2. Hizmetlerin Tanımı

  Flashokey; sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında değişik servisler (sohbet oyun forum blog) sunar.

   
 3. Flashokey üyelik sistemi ve gizlilik ilkesi

  Flashokey üyesi kendisinin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve "şifre"ye sahip olur.

  "Kullanıcı adı" üyeye özeldir ve aynı "kullanıcı adı" iki farklı üyeye verilmez.

  "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamiyle kullanıcının sorumluluğundadır. Flashokey, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

  Şifresini üst üste 5 kez yanlış giren kullanıcı “şifremi unuttum” bölümüne yollanır ve üye olurken kullanıcının belirtmiş olduğu email adresine şifresi gönderilir.

  üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler başka üyelere gizlilik ayarları ölçüsünde açılabilir.

  Kullanıcının Flashokey üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır.

   
 4. üye'nin yükümlülükleri

  üye ; Flashokey servislerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

  Flashokey tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Flashokey'e ait olduğunu, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,

  Flashokey servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, Flashokey ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Flashokey'in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

  Flashokey ortamında site geneline zarar verecek veya Flashokey’i başka sitelerle mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,

  Flashokey tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere özel bilgilerin yer alabileceğini ve bazı servislerin (arkadaşım ) 18 yaşından küçükler tarafından kullanılmayacağını ve 18 yaşından küçük olanların bu servislere üye olamayacağını , aksi halde Flashokey'in sorumlu olmayacağını,

  Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan Flashokey'in sorumlu olmayacağını,

  Flashokey’te sunulan hizmetlere Flashokey tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Flashokey'in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

  üye verilerinin Flashokey’in ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb.durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Flashokey'in sorumlu olmayacağını,

  Tehdid edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

  Ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

  Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

  Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

  Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

  Flashokey servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamiyle kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamiyle kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Flashokey'ten tazminat talep etmemeyi,

  Flashokey'ten izin almadan Flashokey servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

  Flashokey'in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

  Kurallara aykırı davrandığı takdirde Flashokey'in gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

  Flashokey'in, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
   
 5. Flashokeyin sunduğu ücretli imkanlardan yararlanmak için yapmış olduğu ödemeyi geri isteyemeyeceği,
   
 6. Flashokey üzerindeki üyeliğini kendisi dışında hiç bir şekilde başka birine kullandırtmayacağını,giriş izni vermeyeceğini,

   
 7. Flashokeyin ücretli imkanlarından yararlanmak için yapılan ödemeleri fiziksel ürün karşılığı beklemeden yapacağını,
   
 8. Flashokey üyelerinin kendi aralarında çıkan sorunlardan sadece üyelerin sorumlu olduğunu,

   
 9. Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

  Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

  üye "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

  üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlerden sorumlu olacağını,

  Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu,
 10. Hesaba yüklenen kredilerin en az 2 ay içerisinde kullanacağını, kredinin belirtilen süre (2ay) içerisinde kullanılmaması halinde ileride bu kredilerin silinebileceğini,
 11. Kullanıcının hesabına herhangi bir 3. şahısın erişmesi ile kredilerin tamamının veya bir kısmını aktarması,kullanması durumunda bu kredileri FlashOkey den talep etmeyeceğini,
 12. Hesaba giriş yapan 3. şahısların takip veya kontrolünden FlashOkey'in sorumlu olmadığını,
 13. buna bağlı olarak hesaptaki olabilecek tüm değişiklik silinme ve düzeltme gibi işlemlerden tamamen üyenin kendi sorumlu olduğunu,
 14. üyenin herhangi bir kural ihlali yapması,hesabın iptal edilmesi gerektiği durumlarda FlashOkey'in üye ile bağlantısını tespit ettiği veya üyenin giriş yaptığı tüm diğer hesapları iptal edebileceğini ve ceza verebileceğini,

  Kabul ve taahhüt etmiştir.

   
 15. Flashokey'e verilen yetkiler

  Flashokey herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Flashokey'in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Flashokey, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.

  Flashokey, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

  Flashokey, üyelerinin bilgilerini aşağıda beliritlen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

          Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda

          üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda

          üyeliği sözleşmede beliritlen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda

          Flashokey üyelerin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları artırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.

  Flashokey üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Flashokey sorumlu tutulmayacaktır.

  Flashokey kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

  Flashokey üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya, web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim vb. Eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde Flashokey tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, Flashokey'den telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir.

  Flashokey, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

  Flashokey, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Flashokey'in sorumlu olmadığını kabul eder.

  Flashokey, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. üyeler sözleşmeyi her zaman http://Flashokey.com/sozlesme.htm adresinde bulabilir ve okuyabilirler. Servisler ile ilgili değişiklikler site içerisinde duyurulacaktır.


Flashokey üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Flashokey ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veye tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

 

 1. Flashokey kayıtlarının geçerliliği

  üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Flashokey'in defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten Flashokey kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulune uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

   
 2. Uygulanacak Hükümler

  Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

   
 3. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

  İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Nevşehir Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

   
 4. Yürürlük

  Kullanıcı kayıt formunu doldurup gönderdikten sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

   
 5. Fesih

  Flashokey dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.
   

 

Copright (c) 2008 FlashOkey